Hírek/Események

Szülésre, gyermekvállalásra felkészítő tréning

A tréning célja a családalapítás előtt álló fiatalok körében a családi értékek, és azok fontosságának elterjesztése, a gyermekvállalásra való felkészítés, párkapcsolati, házastársi kapcsolatok erősítése, illetve a szociokulturális értékek tovább örökítéséhez való hozzájárulás. További cél felkészíteni a részt vevőket a szülés folyamatára, a terhesség alatti testi változásokra felhívni a figyelmet.

Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató foglalkozások

Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása érdekében kis és nagycsoportos foglalkozásokat tartunk, valamint gyermeknevelési, gyermekgondozási tanácsadást biztosítunk. A foglalkozások az alábbi témákban kerülnek megvalósításra: esélyegyenlőség fogalmi áttekintése, jogszabályi rendelkezések; nők és férfiak a munkahelyen- az együttműködés kihívásai, nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítésének lehetőségei; a férfi és a nő együttműködése a magánéletben; a hátrányos megkülönböztetés formái; a nők és a politika.

Kölcsön nagyi

Kölcsön Nagyi programunk keretében az édesanyák és nagymamán vállalják, hogy a gyerekekkel együtt játszanak, mesélnek egy-egy kellemes délután keretein belül.

A program időpontjairól folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, nagymamákat és gyermekeket.

Kommunikáció és személyiségfejlesztő tréning

A képzés 2 tananyagegységből áll. A személyiségfejlesztés célja, az érintettek társas és személyes kompetenciájának, valamint problémaérzékenységük és pozitív motivációjuk fejlesztése. A kommunikáció tréning célja az alapvető fogalmakban való jártasság és az alkalmazási területek ismeretének nyújtása, a tanultak gyakorlatban való alkalmazásának a készségével. A helyzetkezelés, a konfliktus felismerése kezelése, a megoldások ismertetése és a sikeres tárgyalás lépéseinek az elsajátítása.

Karrier nap

Az Egy Jobb Életért Egyesület „Jó szülő leszek!” című projekt keretein belül Karrier Napot tartottunk 2018.07.14-én. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a településen élők minél többen részt vegyenek, és segítsük őket a munkavilágával kapcsolatos problémák megoldásában. A projektelem legfőképpen azoknak szól, akik vissza szeretnének térni a munka világába, illetve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családoknak.

A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyének csökkentése

Közvetlenül kívánjuk elérni a családalapítás előtt álló fiatalokat, gyermekes szülőket, családokat. A kiscsoportos foglalkozásokat követően lehetőséget biztosítunk az egyéni tanácsadásra is. Témaköreink a következők: gyermeknevelés, gyermek fejlődése; háztartási ismeretek; családi kapcsolatok; életvitel; családtervezés; fiatal szülők problémái; kommunikáció, konfliktuskezelés; hivatás, karrier, válságkezelés; életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek; nemzedékek közti együttműködés erősítésének lehetőségei; információnyújtás a napközbeni gyermekellátás és gyermekfelügyelet lehetőségeiről.

Családi nap

A családi napot 2018. március 23-án tartottuk, melynek célja egy olyan nap megszervezése volt, amikor is a szülő és gyermek egy önfeledt napot tölthet együtt, s ez által valódi családi közösségépítő hatása volt. Célunk volt továbbá a családok összehozása programjaink által, melyet vetélkedőkkel valósítottunk meg. A nap folyamán közel 300 gyerek és felnőtt vett részt a rendezvényen.

Családi Civil Nap

Az Egy Jobb Életért Egyesület által 2018. március 1-jén az EFOP-1.2.1-15-2016-00705 „Jó szülő leszek!” című projekt keretein belül Családi Civil nap került megrendezésre.

Az egész napos program során különböző programokon vehettek részt a jelenlévők; többek között civil szervezetek bemutatóit, előadásait tekinthették meg. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára 16 órakor került sor.